INTERNETVEIKALA WWW.SPORTBOX.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

1.     Maksājumi un preču pasūtījumi.

1.1. Mūsu internetveikalā www.sportbox.lv  ir pieejami tikai bezskaidras naudas norēķini. Veiciet preču pasūtījumu mūsu E-veikalā un mēs sazināsimies ar Jums 24h laikā, lai vienotos par pasūtījumu, pēc kā nosutīsim Jums rēķinu.

1.2. Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu nosūtīt instrukcijas, pavadzīmes-rēķinus u.c. nepieciešamo dokumentāciju.

 

2.     Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz internetveikala www.sportbox.lv (turpmāk –E-veikals) lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs veic pasūtījumu un pērk E-veikalā piedāvātās preces vai citādi izmanto E-veikala pakalpojumus.

2.2  Tā kā www.sportbox.lv  piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības  likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, Pircējam veicot pasūtījumu, starp Pircēju un Pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

2.3. Pārdevējs ir J.Bauera IU “GREGS” (reģistrācijas Nr. 000203765, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV40002037652, juridiskā adrese: Pētersalas iela 11-17, Rīga, LV-1045).

2.4. Pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas E-veikalā vai izmanto citus E-veikala pakalpojumus. Izmantot E-veikalu un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.

2.5. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties E-veikalā.

2.6. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments.

2.7.  Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces E-veikalā, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties E-veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

2.8.  Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

2.9.  Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos E-veikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto E-veikalu, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt E-veikala darba stabilitātei vai drošībai.

3.     Preču cenas un piedāvājums

3.1.   Preču cenas E-veikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar iekļautu 21% PVN. Cenā nav ietverta maksa par piegādi. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā E-veikalā pasūtījuma brīdī.

3.2.   Cenas, preču piedāvājums un atlikumi E-veikalā veikalā var tikt mainīti bez brīdinājuma. Izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža interneta veikalā www.sportbox.lv un attiecas uz pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publicēšanas.

3.3.   ES uzņēmumiem, kas ir PVN maksātāji un neatrodas Latvijā, ir iespējams iegādāties preces bez 21% PVN. Šajā gadījumā Pircējs ir atbildīgs par nodokļu nomaksu saistībā ar saņēmēja Valsts likumiem.

3.4.   Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties tikai ar bezskaidras naudas pārskaitījumu.

4. Privātuma politika

4.1.     Lai varētu izmantot E-veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas E-veikalā, aizpildot reģistrācijas anketu. Reģistrācijas anketā ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, tālruņa numurs, citi preču piegādei svarīgi dati.

4.2.     Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

4.3.     Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju. Atceļot reģistrāciju, Pircējs vairs nevar izmantot E-veikalu un tajā iepirkties. Pircējs var atkal iepirkties, tikai no jauna reģistrējoties E-veikalā.

4.4.     Reģistrējoties Pircējs iegūst individuālus piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli). Pircējs apņemas tos uzglabāt drošā vietā un neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta E-veikalā, pievienojoties ar individuālu Pircēja vārdu un paroli. Ja E-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojas E-veikalam tīmeklī, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti pardevejs.com vietnē.

4.5.    Mums nav pieejamas Jūsu paroles! Ja esat aizmirsis paroli - izmantojiet formu “Aizmirsu paroli” un sistēma uz Jūsu e-pastu nosūtīs no jauna izģenerētu paroli, kuru varēsiet nomainīt “Klienta kontā”.

4.6.     Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

5. Preču kvalitātes garantija

5.     Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

5.1.     Veikalā www.sportbox.lv piedāvātajām precēm tiek nodrošināta 24 mēnešu ražotāja garantija. Iegādājoties preci, kā garantijas karte darbojas pavadzīme, kurā fiksēts pirkšanas datums. Lai izmantotu garantiju, būs jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokumenta oriģināls (t.i. pavadzīme).

5.2.     Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ. Ja garantijas laikā precei rodas šādas problēmas, ziņojiet par to mums, izmantojot sadaļā Kontakti norādīto e-pasta adresi. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju, ja tāda precei paredzēta.

Pārdevējs neatbild par to, ka E-veikalā esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, jo preču fotogrāfijām pardevejs.com ir ilustratīva nozīme.

5.3.     Pārdevējs neatbild par to, ka E-veikalā esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, jo preču fotogrāfijām www.sportbox.lv ir ilustratīva nozīme.

5.4.     Garantijas noteikumi:

 • Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas procesā.

 • Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem.

 • Garantijas neattiecas uz precēm, kas bojātas ūdens ietekmē, ja uz to korpusa nebūs norādes "ūdensizturīgs".

 • Garantijas neattiecas uz bojājumiem, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību, ķīmisku vielu iedarbības, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums u.c.

 • Ražotājs ir tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas.

 • Ja pircējs nevar uzrādīt derīgu oriģinālu pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas.

 • Garantijas neattiecas uz bojājumiem, kas radušies tādēļ, ka prece netiek izmantota paredzētajiem mērķiem.

 • Garantijas neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.

5.5.     Preču garantijas jautājumus www.sportbox.lv izskata pamatojoties uz patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem un ražotāju noteiktiem garantijas termiņiem. Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.

 

 

 

6. Atteikuma tiesības

6.1.      Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma E-veikalā) 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes.

6.2.      Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • tiek piegādātas preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neaizstājamas lietas, vai pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

 • tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

 • citos likumā paredzētajos gadījumos.

6.3.     Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda un paraksta atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, un kopā ar preci iesniedz Pārdevēja veikalā Ganību dambī 38, Rīgā, LV-1005 (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).                       Atteikumu veidlapu iespējams lejuplādēt šeit - (saite).

6.4.     Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, desmit darbdienu laikā pēc preces pieņemšanas. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

6.5.    Izdevumus preču nogādei līdz veikalam sedz Pircējs.

 Latvijas Republikas “Patērētāju tiesību aizsardzības likums” http://likumi.lv/doc.php?id=23309

 LR MK noteikumi Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=62580

 Atteikuma veidlapa

7.     Informācijas apmaiņa

7.1.     Pārdevējs visus paziņojumus nosūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

7.2.     Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta, izmantojot E-veikala sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

 8.        Beigu noteikumi

8.1.     Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

8.2.     Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

8.3.     Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.